In zijn boek de nieuwe openbaringen heeft Neale Donald Walsch het over transcenderen. Met alle veranderingen in de wereld vond ik het erg nuttig om hier verder bij stil te staan. De definitie van transcenderen is: iets te boven gaan, iets overstijgen. Hij haalt terecht aan dat dit niet iets compleet verwerpen of totaal vernietigen is.  Neale heeft het over oude geloofssystemen en dat is dus eigenlijk wat ik met omgaan met verandering ook bedoel, maar waarschijnlijk nog niet op deze manier verwoord heb.

 

Wie mij kent weet dat ik een moderne druïdenopleiding volgde. Druïden leefden volgens de natuur. Als je hun manier van leven al een religie kan noemen, is het er één die voortdurend mee evolueert met de tijdsgeest. Elke generatie transcendeert dus bij wijze van spreken de vorige. Jongeren en in onze moderne tijd studenten van alle leeftijden worden niet gevraagd de oude leer klakkeloos voor waar aan te nemen. Ze worden zelfs aangemoedigd om de oude kennis te bestuderen, deze af te toetsen aan de huidige noden van de wereld en deze waar nodig aan te passen.


Daarom ben ik dus een moderne druïde. Ik geloof in bepaalde basiswaarden van het Christendom, maar heb geleerd de kennis uit het grote boek te bestuderen. Ik heb het afgetoetst aan andere geschriften en ontdekte dat het gebaseerd is op nog oudere waarden. En ik heb er mijn eigen ritme in gevonden dat eigentijds en down-to-earth is. Het is transcenderen en leren door het rookgordijn heen te kijken. Het is waardig, rationeel en zelfs objectief kijken naar beslissingen die 2000 jaar geleden genomen werden en er durven en mogen uit meenemen wat nu nog werkt. Het is tegelijk stoutmoedig en gewaagd een nieuw boek schrijven dat nooit bedoeld zal zijn om nog eens 2000 jaar mee te gaan.

 

Hoe gaat de quote alweer: ‘We zijn zo ver gekomen dat de oude verhalen opnieuw fluisteren.’ Wel, ik ben benieuwd wat ze jou vertellen.

 

Ben je klaar om je eigen waarheid te vormen en je oude geloof te transcenderen? Contacteer me dan voor de mogelijkheden.