Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de webshop Zhendria met ondernemingsnummer BE0847 209 282 op naam van Stefanie Vandierendonck met maatschappelijke zetel te Veldstraat 98, 8650 Houthulst, België. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Zhendria wordt geplaatst via www.zhendria.be